Wat als jij er plots niet meer bent?

Wat als jij er niet meer bent morgen?

Hoe zou het verder gaan met jouw bedrijf als jij als bedrijfsleider plots wegvalt? Of als één van je ouders die het bedrijf opgericht hebben er niet meer is? Wil je daar eens over nadenken?

Begin vroeger aan de beklimming naar later.

Even een situatieschets: In november 2022 hebben broer en zus, van de derde generatie, de leiding van het familiebedrijf. De vader en moeder zijn ook nog wel halftijds actief en vroegen mij om het vermogen in kaart te brengen en een successieplan op te stellen. Een successieplan is zeer belangrijk voor familiebedrijven. Het is een plan dat je maakt om je vermogen en je bedrijf te beschermen en over te dragen volgens je wensen. In familiebedrijven is de overgang tussen generaties vaak complex en gevoelig. Vandaar is een goede professionele begeleiding hierin ook belangrijk.

Toen de ouders mij dit vroegen had de broer, op dit moment zaakvoerder, al gezondheidsproblemen. En helaas komt hij in maart 2023 te overlijden. Zijn zus blijft achter in een wirwar, een bos waar ze de bomen niet meer ziet. De beide ouders trekken zich een stuk terug omdat ze overweldigd zijn door verdriet. Mijn klant had idealiter deze planning en stappen een stuk eerder opgestart. Ze kwamen te laat voor deze zware beklimming.

Scrivendo, een schakel tussen generaties in familiebedrijven

Gun jezelf, als ondernemer, een verzekerde opvolging en een veilig verankerde toekomst. Gebruik de schakel tussen de vorige generatie, jezelf en je opvolgers. En start vandaag nog met de nodige voorbereidingen.
Neem gerust vrijblijvend contact met mij (Gudrun) via info@scrivendo.be of 0468 18 99 89. Ik help je graag bij vragen.

Hoe is het op 1 februari 2024 met dit familiebedrijf?

Op heden is er een volledige inventaris opgemaakt van alle eigendommen. De handelsvennootschap is dan kort na het overlijden overgelaten geweest om geld vrij te maken voor de hoge erfbelastingen. En alles is vrijgegeven bij de notaris zodat we van hieruit verder aan de slag kunnen.

Hoe heeft Scrivendo dit aangepakt?

In eerste instantie werd een volledige inventaris opgemaakt van het onroerend vermogen. Dit opzoekingswerk is vooral aan de hand van akten, het kadastraal register en gegevens van de FOD Financiën. Voor de overname van de handelsvennootschap werden een aantal externe partijen zoals notaris, bedrijfsjurist, fiscalist, kandidaat overnemers, samengebracht aan de onderhandelingstafel. Om het lege bedrijfsgebouw verhuurd te krijgen werden ook een aantal externe partijen samengebracht om tot een exclusieve overeenkomst te komen.

Scroll naar boven
Scroll naar top